Dijimorfoz
Dijital Dönüşüm Üzerine Notlar
Dijimorfoz, iki iletişimcinin tanıklık ettiği dijital dönüşüme dair notlarından oluşmakta. Akademide üzerine kafa yordukları teorileri test edebildikleri mini bir laboratuvardan açılan pencere ile pek çok uluslararası markaya iletişim danışmanlığı yapmaya giden yolda, önemli gördükleri tarihlere ve olaylara diktikleri mihenk taşları... Dünyaya ve Türkiye’ye dair sosyal olayların, bireysel tespitlerin, profesyonel vaka çalışmalarının bir karması; kimi zaman bir günlük tadında, kimi zaman ise akademik dilde bir makale şeklinde karşınıza çıkıyor.

Bir sonraki adımınızı atmadan önce durup düşünmek istediğinizde okumuş olmayı dileyeceğiniz bir eser.
ÖNSÖZ’den
Sevgili Doç.Dr. Necmi Emel Dilmen ve Dr. Sertaç Öğüt’ün ortaklaşa kaleme aldıkları “Dijimorfoz” - Dijital Dönüşüm Üzerine Notlar” adlı kitap dijital mecra ile ilgili çok geniş bir yelpazeyi kapsamakta. Sosyal medya, Dijital pazarlama, Sosyal güncel sorunlar bölümlerinde Gözetimin Sosyal Medya Hali, İnternet, Küreselleşme, Demokrasi ve Toplumsal Hareketler alt başlıklarını kapsayan kitap, iki iletişimcinin kuram ile pratiği başarılı bir biçimde harmanlayıp ortaya koydukları bir çalışma niteliğinde.
Dijital medyanın toplumsal alana yansımasını yakından değerlendirmek ve çözümlemeye çalışmak en başta iletişimciler olmak üzere, sosyal bilimcilerin görevi olduğundan bu kitap ayrıca önem taşımaktadır.
Samimiyetle söylemek gerekirse kitabın bana en çok hitap eden bölümleri, özgür ruhları, yaratıcılıkları, girişimcilikleri, hırsları, öğrenmeye ve yeniliklere karşı bakış açıları ile Y kuşağı ve tabii ki toplumsal hareketlerden Gezi Parkı…
Prof. Dr. Yasemin GİRİTLİ İNCEOĞLU
    Dr. Sertaç ÖĞÜT
    Dr. Sertaç Öğüt, Almanya’da doğdu. İlköğretimine orada başladı ve Türkiye’de devam etti. 1998 yılında English High School for Boys’dan mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı’ndaki lisans eğitimini 2002 yılında tamamladı. Aynı yıl Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünün kuruluşunda yer alarak 6 yıl boyunca bölümün akademik kadrosunda yer aldı. Bu sırada Görsel İletişim Tasarımı yüksek lisans derecesini “Interactivity in New Media” isimli çalışmasıyla aldı. 2004 yılında aldığı davet üzerine, doktora çalışmasını Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Bilişim Bilim Dalı’nda gerçekleştirdi. Bu alandaki çalışması “Yeni İletişim Ortamlarında Kontrol Aracı Olarak Etkileşim” adıyla yayımlandı. 2008 yılında “Ar-Ge laboratuvarım” dediği etkileşim tasarımı ve iletişim danışmanlığı ajansı olan Ocelott’u aldığı yatırımla kurdu. Akademide geliştirdiği çalışmaları bu ajans ile birlikte pratiğe dönüştürdü ve birçok ulusal ve uluslararası markaya hizmet verdi. Ocelott, verdiği hizmetler ve yarattığı etkileşimli işlerle pek çok uluslararası ödül kazandı. Konusunda önemli akademik çalışmaları uluslararası yayımlarla sürdüren Dr. Sertaç Öğüt, halen Ocelott’un Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.
    Doç. Dr. Necmi Emel DİLMEN
    1971 yılında İstanbul’da doğdu. 1990 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi’ni, 1994 yılında ise Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. Aynı sene Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Bilişim Bilim Dalı’nda “Türkiye’de Uydu İletişimi ve Uluslararası İletişimde Türksat’ın Rolü” adlı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2003 yılında aynı Bilim Dalı’nda “Bilişim Çağının Gelişim Sürecinde E-gazetecilik Olgusu ve İnternet Gazeteleri ve Haber Portalları Üzerine Bir Araştırma” adlı teziyle doktora eğitimini tamamladı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2011 yılında İletişim Bilimleri alanında Doçent unvanı aldı. Halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim Anabilim Dalı’nda Doçent. Dr. olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok çalışması vardır. Yeni İletişim Ortamları, Sosyal Medya, Dijital Pazarlama gibi konularda çalışmakta ve çeşitli markalara danışmanlık vermektedir. Bir çocuk babasıdır.